Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 13 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Aktualność
Zmiana kwoty bazowej dla biegłych sądowych

W związku ze zmianą ustawy – Kodeks postępowania karnego art. 618f § 3 otrzymuje brzmienie:

,,Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.”
 
Po wprowadzeniu zmian w Ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  
,,Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.”
 
Kwotę bazową dla biegłych określa Art. 13 ust. 2a) ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. o następującym brzmieniu:
 
,,Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) ustala się kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.766,46 zł.”

Informacje

Wytworzył: Jolanta Rybicka
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 13 grudnia 2012
Czas opublikowania: 13 grudnia 2012
Czas modyfikacji: 13 grudnia 2012

Liczba odwiedzin: 11016

Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19