Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 22 Lipiec 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
Aktualnie jesteś: Strona główna \ Aktualnosci
drukuj
Aktualności
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W załącznikach poniżej znajdują się informacje zawierające bazę danych infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.   Link do informacji na stronie internetowej Sądu Aplacyjnego w (...)


Reorganizacja Sądu Rejonowego w Lipnie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych...   Szczegóły w (...)


Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 53/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni, tj 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku wolnych od pracy. Szczegóły w (...)


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Przokrzywdzonym Przestępstwem". W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach: 23 lutego 2015r. - 28 lutego 2015r. W tych dniach dyżury specjalistów będą odbywały sie w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości - (...)


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Baza Danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa ( aktualizacja na dzień 1.12.2014 r.) Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Informatorem dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa (...)


Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 89/2014 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektor Sądui Rejonowego w Lipnie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Ustalenie dnia 24 grudnia 2014 roku (środa) dniem wolnym od pracy dla sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i wszystkich pozostałych pracowników Sądu Rejonowego w Lipnie z jednoczesnym (...)


Lista adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokatów z siedzibą w Toruniu wraz z listą kandydatów na kuratorów

 Lista adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokatów z siedzibą w Toruniu, świadczących pomoc prawną z urzędu oraz czynnych zawodowo a także lista kandydatów na kuratora Kujowsko-Pomorskiej Izby Adwokackej z siedzibą w Toruniu - II kwartał (...)


Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 33/2014 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektor Sądui Rejonowego w Lipnie z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy.   Szczegóły w (...)


Internetowa Platforma Szkoleniowa KSSiP

 Szczegóły w załączniku oraz na stronie internetowej: (...)


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły (...)


Zmiana kwoty bazowej dla biegłych sądowych

W związku ze zmianą ustawy – Kodeks postępowania karnego art. 618f § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia (...)


Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 63/2012 Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie, w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Lipnie oraz odwołania w dniu 31 grudnia 2012 roku, obowiązku pełnienia dyżurów w godzinach 15.30 - 18.00. Szczegóły w (...)


| 1 | 2 | 3 |

Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19