Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 21 Wrzesień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
Aktualnie jesteś: Strona główna \ Ogłoszenia
drukuj
Ogłoszenia
Odpis ogłoszenia Syg. akt I C 262/18

Odpis postanowienia w sprawie z  powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie przeciwko Sylwii Radaszewskiej o zapłatę, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I C 464/18 upr./up.

Odpis postanowienia w sprawie z  powództwa Mini Credit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Aleksandrze Zaborowskiej o zapłatę, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I C 419/18 upr./up.

Odpis postanowienia w sprawie z  powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Subfundusz KI 1 w Warszawie przeciwko Januszowi Woźniakowi o zapłatę, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I C 200/18 upr./up.

Odpis ogłoszenia w sprawie z  powództwa KGPN spółka z o.o. w Warszawie przeciwko Kamilowi Sadlikowi o zapłatę, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I Ns 304/17

Odpis ogłoszenia w sprawie z  powództwa KGPN spółka z o.o. w Warszawie przeciwko Kamilowi Sadlikowi o zapłatę, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I Ns 170/18

Odpis ogłoszenia w sprawie z  wniosku Gminy Lipno z  udziałem Skarbu Państwa reprezentowanym przez Starostę Liponowskiego, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I Ns 168/17

Odpis ogłoszenia w sprawie z  wniosku Starosty Lipnowskiego o zasiedzienie, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I Ns 86/18

Odpis ogłoszenia w sprawie z  wniosku Grażyny Jankowskiej i Leopolda Jankowskiego z udziałem Adama Jankowskiego, Ewy Pietrzak, Marcina Jankowskiego, Agnieszki Katarzyny Jankowskiej, Jadwigi Szewczyńskiej, Szymona Jankowskiego, Darii Julity Gajewskiej, Feliksy Jankowskiej, Marii Jankowskiej, Krystyny Jankowskiej o stwierdzenie zasiedzienia nieruchomości, celem podania do publicznej (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I Ns 36/18

Odpis ogłoszenia w sprawie z  wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolinictwa z udziałem Mirosława Przybyszewskiego, Krzysztofa Przybyszewskiego, Kamila Przybyszewskiego, Anny Przybyszewskiej, małoletniej Katarzyny Przybyszewskiej rep. przez przedstawiciela ustawowego opiekuna prawnego Mirosława Przybyszewskiego, małoletnich Michała Kubiaka, Kinigi Kubiak i Wiktorii Kubiak (...)

Odpis ogłoszenia Syg. akt I Ns 39/18

Odpis ogłoszenia w sprawie z  wniosku Małgorzaty Topolewskiej, Adama Topolewskiego z udziałem Mariana Łukaszczyka, Władysławy Pawłowskiej, Haliny Topolewskiej o zasiedzieniej, celem podania do publicznej (...)

| 1 |
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19