Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 12 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Biegli Sądowi

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sadzie Okręgowym we Włocławku są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjmowania interesantów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sadowych- Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych- Dz.U.Nr 15 poz. 133 - reguluje także tryb i sposób ustanawiania biegłych sądowych  i stosownie i stosownie   §12 w/w rozporządzenia   biegłym może być ustanowiona osoba , która :

  • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • ukończyła 25 rok życia;
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości  specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki ,rzemiosła , a także innej umiejętności,dla której ma być  ustanowiona;
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.Ocena , czy posiadane wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,należy do prezesa.

Natomiast stosownie do §13 w/w rozporządzenia  biegłym -tłumaczem języka migowego -  może być ustanowiona osoba , która :
ukończyła 21 lat życia i posiada "Certyfikat drugi - T2" - tłumacz -biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka , wydany przez Polski Związek Głuchych

Pliki do pobrania
Informacje

Wytworzył: Administrator
Opublikował: Administrator

Czas wytworzenia: 10 sierpnia 2009
Czas opublikowania: 10 sierpnia 2009
Czas modyfikacji: 19 lipca 2011

Liczba odwiedzin: 4494

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19