Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 13 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Struktura organizacyjna \ Organy Sądu

 

Organami Sądu Rejonowego w Lipnie są:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie – SSR Przemysław Kępiński;
 • Dyrektor Sądu Rejonowego w Lipnie – Andrzej Kaczmarek;

 

 

Do kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie należy:

 • kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu;
 • pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej;
 • pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
 • zwierzchnictwo służbowe nad sędziami Sądu Rejonowego w Lipnie.

 

 

Do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego w Lipnie należy:

 • kierowaniem działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • wykonywanie zadań przypisanych, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
 • dyrektor określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
 • dyrektor reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Informacje

Wytworzył: Iwona Grudzień
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 10 grudnia 2008
Czas opublikowania: 10 grudnia 2008
Czas modyfikacji: 8 grudnia 2018

Liczba odwiedzin: 6105

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19