Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 13 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Struktura organizacyjna \ Wydziały \ Wydział I Cywilny

Wydział I Cywilny

Siedziba:

Sąd Rejonowy w Lipnie

87-600 Lipno

ul. Piłsudskiego 15/17

 

przewodniczący Wydziału: SSR Konrad Mosakowski

kierownik sekretariatu: Magdalena Lewandowska-Gut

pokoje nr 103, 104,108 (I piętro)

tel. +48 54 287 22 05, +48 54 287 22 06, +48 54 287 22 07 w. 323, 324

email: cywilny@lipno.sr.gov.pl


Obsługa interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 18:00

Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00


I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Lipno oraz gmin Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie


W I Wydziale Cywilnym rozpoznawane są sprawy o:

 • roszczenie z art. 231 k.c.;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 • opróżnienie lokalu użytkowego;
 • wydanie nieruchomości;
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • naruszenie posiadania;
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji;
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • roszczenia z art. 412 k.c.;
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia;
 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy (zakładów karnych, innych i innych resortów);
 • spory na tle waloryzacji;
 • spory na tle obrotu papierami wartościowymi;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
 • z umów ubezpieczenia;
 • roszczenia z umów bankowych;
 • unieważnienie aktu notarialnego;
 • uzgodnienie treści kw;
 • roszczenia z umów darowizny;
 • roszczenia o zachowek;
 • odszkodowania za szkody na osobie;
 • odszkodowania – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym;
 • nadanie klauzuli wykonalności z wyłączeniem spraw dot. bankowych i europejskich tytułów  egzekucyjnych także przeciwko małżonkom dłużnika;
 • nadanie klauzuli wykonalności bakowym tytułom egzekucyjnym, przejście uprawnień, wydanie kolejnych tytułów egzekucyjnych i utraconych tytułów egzekucyjnych, nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika
 • nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym;
 • wyjawienie majątku;
 • wyznaczenie organu do prowadzenia egzekucji;
 • zawezwanie do ugody;
 • zabezpieczenie;
 • wyłączenie komornika;
 • zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach dot. I Wydziału  Cywilnego;
 • nakazanie sprzedaży udziałów i akcji;
 • roszczenia z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10000 złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
 • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – gry wartość przedmiotu sporu wynosi do górnej granicy właściwości sądu rejonowego w sprawach cywilnych, tj. do kwoty 75000 złotych;
 • rozpoznawanie spraw cywilnych nieprocesowych, dotyczących depozytów sądowych oraz o przepadek rzeczy będących towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi.
 • rozpoznawania w I instancji spraw nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

 

Sprawy Ns :

 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • podział majątku wspólnego
 • zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności
 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenie
 • uznanie za zmarłego
 • stwierdzenie  zgonu
 • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości innych niż zasiedzenie
 • przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 610¹ kpc)
 • przyznanie kompensaty (ust. Z 7.05.05r.)
 • inne w postępowaniu nieprocesowym jak:
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • złożenie oświadczenia spadkowego
 • ustanowienie zarządcy
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
 • zabezpieczenie spadku
 • spis inwentarza

 

Sprawy Co :

 • skarga na czynności komornika
 • zwolnienie od kosztów egzekucyjnych  
 • nadzór nad egzekucją z nieruchomości
 • zwolnienie od kosztów sądowych i notarialnych
 • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przed wszczęciem  postępowania w sprawie 
 • nadanie klauzuli wykonalności bankowym   tytułom egzekucyjnym,  przejście uprawnień , wydanie kolejnych tytułów egzekucyjnych i utraconych tytułów egzekucyjnych banków
 • próby ugodowe w zakresie spraw rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny
 • egzekucja przez zarząd przymusowy ( art. 1064 4  kpc),
 • egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ( art. 1064 14 kpc)
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • rozpatrywanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym pochodzącym od Wydziału I – po przejściu  uprawnień ( art. 788 kpc i 789 kpc)
 • wydawanie kolejnych tytułów egzekucyjnych ( art. 793 kpc) i   utraconych tytułów wykonawczych ( art. 794 kpc) o ile tytuły  pochodziły od Wydziału I
 • nadawanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym  pochodzącym od Wydziału I przeciwko małżonkom dłużników

Sprawy Cps

Informacje

Wytworzył: Administrator
Opublikował: Administrator

Czas wytworzenia: 10 czerwca 2009
Czas opublikowania: 10 czerwca 2009
Czas modyfikacji: 26 września 2017

Liczba odwiedzin: 20704

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19