Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 13 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Struktura organizacyjna \ Wydziały \ Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 Siedziba:

Sąd Rejonowy w Lipnie

87-600 Lipno

ul. Piłsudskiego 15/17

 

przewodniczący Wydziału: SSR Hanna Kacprzak

kierownik sekretariatu: Maria Bejger

pokój nr 13 (parter)

tel. +48 54 287 22 05, +48 54 287 22 06, +48 54 287 22 07 w. 312, 325

email: rodzinny@lipno.sr.gov.pl


Obsługa interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 18:00

Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Lipno oraz gmin Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie


Wydział III Rodzinny i Nieletnich wyznaczony jest do rozpoznawania w I instancji spraw  w:

1) Postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku)
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu)
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • unieważnienie uznania ojcostwa
 • rozwiązanie przysposobienia
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

2) W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienie
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie opieki nad małoletnim
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia miedzy rodzicami,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • ustalenie kontaktów z małoletnim
 • uznanie ojcostwa
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
 • wyrażenie zgody na anonimowe przysposobienie dziecka w przyszłości
 • zezwolenie na wydanie paszportu

3) W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (zmiana orzeczenia; ustanie obowiązku)
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za prace do rąk drugiego małżonka
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody
 • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • zmianę opiekuna prawnego i zwolnienie z funkcji opiekuna

4) W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • demoralizacja
 • przymusowe leczenie i rehabilitację nieletnich uzależnionych
 • czyny karalne 

5) W postępowaniu egzekucyjnym:

 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego
 • skarga na czynności komornika
 • o nadanie klauzuli wykonalności
 • sprawy o zabezpieczenie alimentów 
 • w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050 kpc, 1051 kpc)

 

Informacje

Wytworzył: Iwona Grudzień
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 10 czerwca 2009
Czas opublikowania: 10 czerwca 2009
Czas modyfikacji: 26 września 2017

Liczba odwiedzin: 13099

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19